Blog

Çorlu Ergene Nehri

Çorlu Ergene Nehri

Çorlu, Türkiye'nin Tekirdağ iline bağlı bir ilçedir. Ergene Nehri ise bu bölgenin popüler nehirlerinden biridir. Ergene Nehri yaklaşık 224 km uzunluğundadır ve Bulgaristan'daki Istranca Dağları'nın batı yamaçlarından doğar. Tekirdağ ilinden geçerek Marmara Denizi'ne dökülür. Aynı zamanda Çorlu Ergene Nehri bölgedeki tarım arazileri için oldukça önemli bir sulama kaynağıdır. 

Çorlu Ergene Nehri Türkiye’nin Balkan bölümünden gelmekte olan bir nehirdir. Ünlü Meriç Nehri’nin bir kolu olan Ergene Nehri günümüzde bulunduğu havzaya adını da vermektedir. Yıldız dağlarından doğan Ergene Nehri’nin birçok kolu bulunmaktadır. Bu nehrin sahip olduğu kuzey kolları şöyle sıralanabilir:

 • Ovadere
 • Kuleli Dere
 • Anaçay Dere
 • Üsküp Dere
 • Kaynarca Dere
 • Sulucak Çayı
 • Yuvalı Dere
 • Çorlu Çayı

Ergene Nehri’nin güney kolları ise şöyledir:

 • Fakara Dere
 • Beyköy Dere
 • Hayrabolu Deresi
 • Ovaçay Deresi
 • Hamam Dere

Ergene Nehri Hangi Şehirde?

Türkiye'de birçok kişi tarafından bilinen ve sık sık adı duyulan Ergene Nehri aslında popülerliğini hızla kirlenmesinden almaktadır. Ancak bu popülerlik ve halk arasındaki bilinirlik Ergene Nehri hangi şehirde? Sorusunu getirmektedir.

Genellikle Türkiye’nin Avrupa kıtasındaki bölümü Anadolu bölümünde pek fazla bilinmemektedir. Çoğunlukla bu bölgenin İstanbul ile ünlü olması diğer il ve ilçelerin adının pek sık duyulmamasına neden olmaktadır. Bu nedenle de Ergene Nehri’nin hangi şehre bağlı olduğu veya hangi şehirde bulunduğu bilinmese de bu nehir popülerliğini korumaya devam etmektedir.

Ergene Nehri’nin nerede bulunduğunu merak eden kişiler için bu nehir Türkiye’nin kuzeybatısında yani Tekirdağ ilinde yer almaktadır. Ancak nehir sadece Tekirdağ ilinden değil birçok yerleşim yerinden de geçmektedir. Ergene Nehri’nin geçmiş olduğu ve Tekirdağ iline bağlı olan ilçeleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Muratlı
 • Çerkezköy
 • Çorlu
 • Saray

Tüm bu ilçelerden geçmekte olan Ergene Nehri’nin yolculuğunun tamamlandığı nokta ise Marmara Denizi olmaktadır.

Ergene Nehri Nereye Dökülür?

Ergene Nehri nereden doğar nereye dökülür? Sorusu kapsamında Ergene Nehri, Türkiye'nin kuzeybatısında Tekirdağ ilinde doğar ve Marmara Denizi'ne doğru akar diyebiliriz.

Ergene Nehri nereye dökülür? Sorusuna kısaca cevap vermiş olsak da genel olarak bu sorunun cevabını merak edenler için Nehir, Tekirdağ ilinin kuzeyindeki Çorlu ilçesinde Sarılar Barajı'nın hemen altında Sarıçalı Köyü yakınlarında denize dökülür. Ergene Nehri, Marmara Denizi'ne dökülmeden önce, Çorlu, Çerkezköy ve diğer bazı ilçelerdeki sanayi ve tarım faaliyetlerinin neden olduğu kirlilik nedeniyle önemli bir çevre sorunu haline gelmiştir.

Ergene Nehri Kirliliği

Ergene Nehri, Tekirdağ ilindeki endüstriyel ve tarımsal faaliyetler nedeniyle önemli ölçüde kirlenmiştir. Ergene Nehri kirliliği, atık sular, kimyasal gübreler, tarım ilaçları, hayvansal atıklar, sanayi atıkları ve evsel atıklar gibi çeşitli kaynaklardan kaynaklanmaktadır. Bu kirlilik, nehre akan suyun kalitesini bozmakta, çevreyi olumsuz etkilemekte ve su kaynaklarının kullanımını sınırlandırmaktadır.

Ergene Nehri kirliliği, bölgedeki ekosistemi de olumsuz etkilemektedir. Nehirde yaşayan balık ve diğer su canlıları, kirlilik nedeniyle ölmekte veya üreme şartları bozulduğu için nesilleri tükenmektedir. Nehrin çevresinde yaşayan insanlar, su kirliliği nedeniyle sağlık sorunları yaşamakta ve tarım alanlarının verimliliği de azalmaktadır.

Türk hükümeti, Ergene Nehri kirliliği ile mücadele etmek için birçok tedbir almaktadır. Bu tedbirler arasında, endüstriyel tesislerin atık suyunun arıtılması, tarım ilaçlarının kullanımının düzenlenmesi, evsel atıkların doğru şekilde yönetilmesi ve su kaynaklarının korunması yer almaktadır. Ayrıca, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve halk da çevre koruma çalışmalarına katılmaktadır.

Ergene Havzası

Ergene Havzası, Türkiye'nin kuzeybatısında, Trakya bölgesinde yer alan bir havzadır. Havzanın sınırları, Ergene Nehri'nin kaynağından Marmara Denizi'ne kadar uzanmaktadır ve Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli gibi birçok ilin bir kısmını kapsamaktadır.

Ergene Havzası, Türkiye'nin en önemli tarım alanlarından biridir ve aynı zamanda birçok sanayi tesisi de bulunmaktadır.

Ergene Havzası Özellikleri

Ergene Havzası, Türkiye'nin kuzeybatısında, Trakya bölgesinde yer alan önemli bir havzadır. Ergene Havzası özellikleri genel olarak şöyle sıralayabiliriz:

 • Topografyası: Havzanın yüzey şekilleri, genellikle alçak düzlükler ve tepelerdir. Ergene Nehri, havzanın ortasından geçer ve birçok küçük kolu vardır.
 • İklimi: Ergene Havzası'nın iklimi, genellikle ılıman ve nemlidir. Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar ise sıcak ve nemlidir.
 • Tarım potansiyeli: Havza, tarımsal faaliyetler için uygun bir alan olarak kabul edilir. Bu nedenle, birçok tarım alanı ve çiftlik Ergene Havzası'nda bulunur.
 • Sanayi potansiyeli: Havzada birçok sanayi tesisi ve fabrika bulunur. Bu tesisler, havzanın kirlenmesine neden olan endüstriyel atıkların kaynakları arasındadır.

 

 

https://www.traditionrolex.com/36