Bilgilendirme

KVKK

Sayın İlgili,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Veri Sorumlusu Kişisel verilerinizin işlenmesinde veri sorumlusu olarak bizler, [Şirket Adı] firmasıyız. İletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir:

[Şirket Adı] [Şirket Adresi] [Şirket Telefon Numarası] [Şirket E-posta Adresi]

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:
 • [Amaç 1]
 • [Amaç 2]
 • [Amaç 3]
 1. İşlenen Kişisel Verileriniz Kişisel verileriniz, aşağıdaki kapsamda işlenmektedir:
 • [Veri Türü 1]
 • [Veri Türü 2]
 • [Veri Türü 3]
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarımı Kişisel verileriniz, yasal düzenlemelere uygun olarak ve yalnızca belirtilen amaçlar doğrultusunda, aşağıdaki kişilere aktarılabilecektir:
 • [Aktarılan Kişi/Kurum 1]
 • [Aktarılan Kişi/Kurum 2]
 • [Aktarılan Kişi/Kurum 3]
 1. Kişisel Verilerinizin Saklanması Kişisel verileriniz, yasal düzenlemelere uygun olarak ve yalnızca belirtilen amaçlar doğrultusunda, belirli bir süre saklanacaktır. Saklama süresi, verilerin işlenme amacına ve yasal düzenlemelere uygun olarak belirlenecektir.

 2. Kişisel Verilerinizin Güvenliği Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için çok önemlidir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve saklanması, KVKK’da belirtilen önlemler ve teknik ve idari güvenlik tedbirleri ile sağlanacaktır.

 3. Haklarınız KVKK uyarınca, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi durumunda bunların düzeltilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin KVKK’da belirtilen şartlar doğrultusunda silinmesini

https://www.traditionrolex.com/36